PAGESIA

La pagesia roquerola és un dels actius més essencials com a poble. No només econòmicament, sinó també a nivell identitari, social, cultural i històric. La pagesia afegeix valor a la nostra gastronomia i és un factor de riquesa i producció que té cura del territori. Un sector estratègic, en definitiva, pel desenvolupament i el creixement de la Roca del Vallès: una vila que ha nascut i crescut a l’empara d’un col·lectiu clau en la idiosincràsia i identitat pròpies de la vila.

MASIES

El municipi de La Roca del Vallès compta amb un gran nombre de masies disseminades en el terme que, per la seva tipologia, formen l’arquetip de l’arquitectura tradicional Catalana.
Cal destacar que la gran majoria estan ocupades, i s’utilitzen tant com a vivenda o en les tasques típiques d’aquestes construccions. L’agricultura majoritàriament és de  secà ,  de cereals, farratge, llegums i arbres fruiters. També s’ha recuperat la vinya i hi ha alguns avellaners. En quan a l’agricultura de regadiu es conrea farratge, mongetes, patates i hortalisses. La jardineria i el conreu de planes ornamentals és una altra de les activitats agràries destacades. I d’altre banda el municipi també compta amb importants granges de bestiar boví (carn i llet), porcí i aviram.

Es pot consultar la fitxa de les masies protegides en aquest enllaç: http://patrimonicultural.diba.cat/index.php?codi_ine=08181