ARXIU DE LA MEMÒRIA POPULAR

L’any 1998 l’Ajuntament de la Roca del Vallès i un grup de persones del municipi interessades en la recuperació i conservació de la memòria popular, creaven l’arxiu amb l’objectiu de reunir i conservar documents que poguessin donar noticia d’experiències personals o col·lectives viscudes directament pels autors. El fet de crear un Arxiu de la Memòria sorgeix a partir de la necessitat de recopilar tot aquest patrimoni amb la voluntat de preservar-lo i posar-lo a disposició de persones, entitats i institucions.

En la història del naixement de l’Arxiu hi conflueixen tres fets: el reconeixement a la figura de Romà Planas i Miró, alcalde roquerol mort l’any 1995, la introducció d’un arxiu sobre memorialisme popular a Catalunya i l’Estat i l’Archivio diaristico de Pieve Santo Stefano, pioner a Europa i creat el 1984, que fou el model sobre el que es basà el nostre arxiu.

L’estudi del memorialisme popular consisteix en mirar la historia, el passat des de les vivències personals, des del relat dels protagonistes. Fets, experiències, vivències i emocions ens expliquen des d’una altra visió i àmbit, la història, generalment interpretada i narrada a partir dels grans esdeveniments. Aportant nous elements al coneixement historiogràfic i cultural.

Per més informació podeu accedir a la seva pàgina web: www.memoriapopular.org